Arutelu kvääriajaloost: plahvatuslikud 1990. aastad Eestis

L 8. oktoobril kell 12.00 Rakvere teatrikohvik

Eesti ajalooõpikud LGBT+ inimestest ei räägi. Meie muuseumid ei maini oma näitustel inimeste kvääre lugusid. Sel sügisel ilmub aga Eesti esimene kohalikku LGBT+ ajalugu käsitlev ajalookogumik. Festheartil vestlevad kolm LGBT+ ajaloouurijat LGBT+ aktivismi esimestest sammudest nõukogude aja lõpus ja taasiseisvuse esimestel aastatel. Vestlusringi avab Rebeka Põldsam, kes räägib aidsiepideemia jõudmisest Nõukogude Liitu ning kuidas see viis murrangulise rahvusvahelise konverentsini “Seksuaalvähemused ja ühiskond” Tallinnas ja Tartus 1990. aasta mais. Konverentsi käigus ja järel hakkasid LGBT+ inimesed Eestis organiseeruma ning jõuti esimeste lesbide ja biseksuaalsete naiste, gei ning trans-inimeste organisatsioonide loomiseni. Sellest annab ülevaate Taavi Koppel. Vestluse lõpetab Sara Arumetsa, kes analüüsib trans-inimeste ja Eesti riigi suhteid 1990. aastatel. Oodatud on nii kuulajad kui ka kaasarääkijad!